Sociale Kwaliteit


“Kom maar op met die mooie plannen”, daarmee probeert de Provincie Overijssel haar inwoners te verleiden tot het starten van mooie initiatieven om de sociale kwaliteit binnen de provincie te vergroten. Vanuit het programma Sociale Kwaliteit worden deze plannen op allerlei manieren ondersteund, bijvoorbeeld middels financiele en inhoudelijke steun maar ook door een verbindende rol te spelen. Om de impact van al deze initiatieven te meten en om de inspanningen van de provincie inzichtelijk te maken zijn verschillende dashboards in Monitorboard ontwikkeld. Deze dashboards laten ontwikkelingen zien in de sociale kwaliteit, maar ondersteunen de gebruikers ook bij het gericht interveniëren in de initiatieven. Door gebruik te maken van publiek beschikbare datasets uitgebreid met gegevens die gedeeld worden door overheidsinstellingen en andere relevante partijen, wordt het mogelijk om relevante data-driven dashboards te creëren die gebruikt kunnen worden door verschillende stakeholders rond overheidsbeleid. Een ‘data lake’ aanpak is ontwikkeld om flexibele opslag, verwerking en analyse van gestructureerde en ongestructureerde datasets mogelijk te maken. Deze aanpak stelt ons in staat om nieuwe, geavanceerde methoden en technieken toe te passen en om te spelen met unieke datasets op het gebied van organisatie- en communicatievraagstukken.