Digitale Burger Participatie Netwerk Kaart


Netwerken op een conferentie is grotendeels gebaseerd op toeval. Vaak weet je niet wie er aanwezig zijn op een conferentie en zeker niet wie onverwacht dicht bij je in je sociale netwerk staan. Daarom hebben we een applicatie ontwikkeld waarbij middels een korte vragenlijst de overeenkomsten en verschillen tussen deelnemers aan een conferentie bepaald kunnen worden. Op basis van overeenkomsten kunnen we vervolgens relaties zichtbaar maken. Voor deelnemers wordt het vervolgens interessant om te bepalen welke personen hij/zij zeker moet ontmoeten om over een relevant onderwerp te spreken.