Hoe werkt het?


Hoe werkt het?

U bent zich misschien al wel bewust van het enorme potentieel aan data dat uw organisatie verzamelt of dat binnen een project wordt gegenereerd. Maar niet direct in staat om dit potentiële goud te verzilveren. Monitorboard biedt een geavanceerde oplossing voor het verwerken, visualiseren en analyseren van allerlei data. Voordat Monitorboard haar werk kan doen moeten eerst een aantal stappen worden doorlopen.

  1. Wat zijn de meest prangende vragen die beantwoord kunnen worden middels data?
  2. Welke data gaan we hiervoor gebruiken en hoe kunnen we deze data koppelen?
  3. Door deze data te verwerken (ETL) en koppelen zijn we in staat om antwoorden te formuleren middels overzichtelijke, aantrekkelijke dashboards. In deze dashboards komt statistiek en visualisatie op een eenvoudige manier bij elkaar, zodat de dashboards altijd begrijpelijk en bruikbaar zijn.